Структура соціального простору міста в контексті туристоорієнтованості країни: місце і значення публічного простору.

Show simple item record

dc.contributor.author Козлова, Інга
dc.date.accessioned 2017-01-19T18:50:20Z
dc.date.available 2017-01-19T18:50:20Z
dc.date.issued 2016
dc.identifier.citation Козлова І. Структура соціального простору міста в контексті туристоорієнтованості країни: місце і значення публічного простору/ Інга Козлова // (Не)задоволення публічними просторами. Урбаністичні студії 3. - 2016. - С. 276-285. uk
dc.identifier.uri http://er.ucu.edu.ua/handle/1/1034
dc.description.abstract У своїй статті автор акцентує увагу на відсутності комплексних розробок у сфері операціоналізації поняття соціального простору міста, іншими словами – його структури. Відсутність таких розробок тягне за собою розгляд соціального простору міста як метафізичної, а не емпірично вимірюваної одиниці аналізу. З метою вирішення цієї проблеми автор пропонує власну візію структури соціального простору міста, яка може підлягати емпіричній верифікації, а також зазначає місце саме публічного простору у цій структурі. Також автор наголошує на важливості дослідження соціального простору міста в контексті туристоорієнтованості країни. uk
dc.language.iso uk uk
dc.title Структура соціального простору міста в контексті туристоорієнтованості країни: місце і значення публічного простору. uk
dc.type Article uk
dc.status Опублікований і розповсюджений раніше uk
dc.description.abstracten In the article the author accent the absence of the complex treatment in the field of the operationalisation of the notion of the social space, or, in other words, its structure. The absence of the aforementioned elaboration entails the consideration of the social space as metaphysical and not empirically measured unit of the analysis. That’s why author propose the vision of social city space structure, which can be measured empirically and shows the place of public space in this structure. Also author stress the importance of the social city space investigation in the contest of country’s tourism orientation. uk
dc.relation.source Урбаністичні студії uk


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search


Browse

My Account

Statistics