ErUCU — електронний репозитарій Українського католицького університету

Електронний архів Українського католицького університету ErUCU включає в себе публікації (та ін. матеріали) викладачів, співробітників, аспірантів та студентів УКУ наукового, освітнього та навчально-методичного характеру. Серед них — статті з наукових журналів, матеріали конференцій, монографії, навчальні посібники, студентські роботи, дисертації та автореферати, презентації, звіти та ін.

Призначення (місія) інституційного архіву ErUCU – сприяти розвитку гуманітарних та філософсько-богословських, суміжних наук і освіти в Україні та світі шляхом створення, накопичення, систематизації, зберігання та збереження в електронному вигляді, а також надання через Інтернет відкритого доступу до інтелектуальних продуктів університетської спільноти українському та світовому науково-освітньому товариству.

Основною метою ErUCU є підвищення впливу досліджень Університету шляхом їх поширення в мережі Інтернет у відкритому доступі.

Фонди

Виберіть фонд для перегляду його зібрань.